۹ نفر از عاملان آتش‌سوزی کوه خُم ارسنجان فارس به دام قانون گرفتار شدند - ایرنا

۹ نفر از عاملان آتش‌سوزی کوه خُم ارسنجان فارس به دام قانون گرفتار شدند -  ایرنا