درگذشت یک دانش‌آموز در ارسنجان فارس بر اثر کرونا

درگذشت یک دانش‌آموز در ارسنجان فارس بر اثر کرونا