نماینده مردم اردکان در مجلس‌: آلودگی هوا بیماری های ریوی در اردکان را افزایش داد- اخبار یزد - اخبار استانها تسنیم | Tasnim

نماینده مردم اردکان در مجلس‌: آلودگی هوا بیماری های ریوی در اردکان را  افزایش داد- اخبار یزد - اخبار استانها تسنیم | Tasnim