مراسم پرده برداری ازتابلو خوش آمدگویی به شهر ادیمی | استانداری سیستان و بلوچستان

مراسم پرده برداری ازتابلو خوش آمدگویی به شهر ادیمی | استانداری سیستان و  بلوچستان