اسم «کلاته خیج» را به همه جای ایران می‌رسانم - ویرگول

اسم «کلاته خیج» را به همه جای ایران می‌رسانم - ویرگول