رونق گردشگری در «کلاته خیج» از احیای یک خانه شروع شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

رونق گردشگری در «کلاته خیج» از احیای یک خانه شروع شد - خبرگزاری مهر | اخبار  ایران و جهان | Mehr News Agency