مجن شاهرود؛ ماسوله کویر ایران/ شهر طبقاتی کویر در انتظار گردشگران - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

مجن شاهرود؛ ماسوله کویر ایران/ شهر طبقاتی کویر در انتظار گردشگران -  خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency