عملیات احداث قطعه اول محور تکاب - دندی - زنجان آغاز شد

عملیات احداث قطعه اول محور تکاب - دندی - زنجان آغاز شد