مشکل قطعی‌ آب آغاجاری تا عصر چهارشنبه برطرف می‌شود - ایرنا

مشکل قطعی‌ آب آغاجاری تا عصر چهارشنبه برطرف می‌شود - ایرنا