تصاویر/ مراسم تشییع و خاکسپاری پیکرهای 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلو

تصاویر/ مراسم تشییع و خاکسپاری پیکرهای 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلو