5 کامیون ترکمنستانی وارد گمرک لطف آباد شدند | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز

5 کامیون ترکمنستانی وارد گمرک لطف آباد شدند | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی  - اخبار شهرستان درگز