خط روشن: حضور پرشور مردم شهرک رضویه در راهپیمایی 22 بهمن + تصاویر

خط روشن: حضور پرشور مردم شهرک رضویه در راهپیمایی 22 بهمن + تصاویر