صالح آباد | بازدید رئیس بهزیستی صالح‌آباد از ۹۰ روستای شهرستان/۱۰۰ مددجوی جدید شناسایی شدند - سازمان بهزیستی

صالح آباد | بازدید رئیس بهزیستی صالح‌آباد از ۹۰ روستای شهرستان/۱۰۰ مددجوی  جدید شناسایی شدند - سازمان بهزیستی