صفر تا صد سفر استاندار به بشرویه؛ از وعده سفر رئیس جمهور تا تصویب ۶۰ مصوبه | خبرگزاری فارس

صفر تا صد سفر استاندار به بشرویه؛ از وعده سفر رئیس جمهور تا تصویب ۶۰ مصوبه  | خبرگزاری فارس