افتتاح استخر شنای سرپوشیده بشرویه | خبرگزاری صدا و سیما

افتتاح استخر شنای سرپوشیده بشرویه | خبرگزاری صدا و سیما