بشرویه با استقبال گردشگران روبرو شد/کویر بشرویه جاذبه ای پر بازدید - قدس آنلاین | پایگاه خبری - تحلیلی

بشرویه با استقبال گردشگران روبرو شد/کویر بشرویه جاذبه ای پر بازدید - قدس  آنلاین | پایگاه خبری - تحلیلی