افتتاح و کلنگ زنی ۲۸ پروژه بخش کشاورزی در شهرستان سربیشه | پایگاه تحلیلی خبری خبر و هنر

افتتاح و کلنگ زنی ۲۸ پروژه بخش کشاورزی در شهرستان سربیشه | پایگاه تحلیلی  خبری خبر و هنر