شهرداران "فردوس"؛ سرایان"؛ "بشرویه" و "اسدیه" در استان خراسان جنوبی انتخاب شدند- اخبار خراسان جنوبی - اخبار استانها تسنیم | Tasnim

شهرداران