پروژه ۲۸ واحدی بنک در شهرستان کنگان افتتاح شد – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

پروژه ۲۸ واحدی بنک در شهرستان کنگان افتتاح شد – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان بوشهر