دره شهر یکی از بزرگترین ژئوپارک‌های دنیا/ شهر تاریخی غرب کشور را در نوروز از نزدیک

دره شهر یکی از بزرگترین ژئوپارک‌های دنیا/ شهر تاریخی غرب کشور را در نوروز  از نزدیک