تصادف در محور مورموری - آبدانان ۲کشته و زخمی بر جای گذاشت - ایسنا

تصادف در محور مورموری - آبدانان ۲کشته و زخمی بر جای گذاشت - ایسنا