آبدانان؛ شهرستانی با ظرفیتهای علمی/ مصوبه برداشت آب از کرخه اجرا نشد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

آبدانان؛ شهرستانی با ظرفیتهای علمی/ مصوبه برداشت آب از کرخه اجرا نشد -  خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency