آتش سوزی در پل فردیس کرج

آتش سوزی در پل فردیس کرج