گره ترافیکی پل فردیس ظرف ۴ ماه آینده باز می‌شود/پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه | خبرگزاری فارس

گره ترافیکی پل فردیس ظرف ۴ ماه آینده باز می‌شود/پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه |  خبرگزاری فارس