سازمان بهزیستی - گزارش تصویری| افتتاح طرح‌های شهرستان شهرضا در چهارمین روز از دهه مبارک فجر

سازمان بهزیستی - گزارش تصویری| افتتاح طرح‌های شهرستان شهرضا در چهارمین روز  از دهه مبارک فجر