جمعیت کارگری شهرستان شاهین‌شهر و میمه نزدیک به ۷۵ هزار نفر است/ اعطای تسهیلات به طرح های اشتغال زا در شاهین شهر | خبرگزاری ایلنا

جمعیت کارگری شهرستان شاهین‌شهر و میمه نزدیک به ۷۵ هزار نفر است/ اعطای  تسهیلات به طرح های اشتغال زا در شاهین شهر | خبرگزاری ایلنا جمعیت کارگری شهرستان شاهین‌شهر و میمه نزدیک به ۷۵ هزار نفر است/ اعطای  تسهیلات به طرح های اشتغال زا در شاهین شهر | خبرگزاری ایلنا