شهرستان شاهین‌شهر و میمه دارای رتبه دوم بیکاری در استان اصفهان/ بهره برداری از ۵۱ پروژه عمرانی در شاهین شهر و میمه | خبرگزاری ایلنا

شهرستان شاهین‌شهر و میمه دارای رتبه دوم بیکاری در استان اصفهان/ بهره برداری  از ۵۱ پروژه عمرانی در شاهین شهر و میمه | خبرگزاری ایلنا شهرستان شاهین‌شهر و میمه دارای رتبه دوم بیکاری در استان اصفهان/ بهره برداری  از ۵۱ پروژه عمرانی در شاهین شهر و میمه | خبرگزاری ایلنا