آیا بزرگترین مجتمع آبدرمانی شهر سرعین را می‌شناسید؟

آیا بزرگترین مجتمع آبدرمانی شهر سرعین را می‌شناسید؟