12 نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در پارس‌آباد دستگیر شدند + تصویر- اخبار اردبیل - اخبار استانها تسنیم | Tasnim

12 نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در پارس‌آباد دستگیر شدند + تصویر- اخبار  اردبیل - اخبار استانها تسنیم | Tasnim