پارس‌آباد| مسئولان به جاده « مرگ» بی‌توجه هستند- اخبار اردبیل - اخبار استانها تسنیم | Tasnim

پارس‌آباد| مسئولان به جاده « مرگ» بی‌توجه هستند- اخبار اردبیل - اخبار  استانها تسنیم | Tasnim