وضع نامناسب بهداشت در معابر محله آزادگان پارس‌آباد مغان + فیلم و تصاویر

وضع نامناسب بهداشت در معابر محله آزادگان پارس‌آباد مغان + فیلم و تصاویر