مطالبه اصلی مردم شهرستان پارس‌آباد چهار بانده کردن جاده مغان است- اخبار استانها تسنیم | Tasnim

مطالبه اصلی مردم شهرستان پارس‌آباد چهار بانده کردن جاده مغان است- اخبار  استانها تسنیم | Tasnim