کلنگ‌زنی ساختمان پست پایش کنترل گروهان مرزی بیله‌سوار در استان اردبیل / افزایش ۵۱ درصدی تردد کامیون در پایانه مرزی بیله سوار - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

کلنگ‌زنی ساختمان پست پایش کنترل گروهان مرزی بیله‌سوار در استان اردبیل /  افزایش ۵۱ درصدی تردد کامیون در پایانه مرزی بیله سوار - پایگاه خبری وزارت  راه و شهرسازی