تکاب و میاندوآب سردترین شهرهای آذربایجان‌غربی در ۲۴ ساعت گذشته - ایرنا

تکاب و میاندوآب سردترین شهرهای آذربایجان‌غربی در ۲۴ ساعت گذشته - ایرنا