خبرگزاری حوزه - تصاویر/ مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در شهرستان شوط

خبرگزاری حوزه - تصاویر/ مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در شهرستان شوط
خبرگزاری حوزه تصاویر مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در شهرستان شوط