تصاویر// ارائه خدمات درمانی رایگان توسط گروه‌های جهادی در گل‌تپه ورامین- اخبار خانواده و - اخبار اجتماعی تسنیم | Tasnim

تصاویر// ارائه خدمات درمانی رایگان توسط گروه‌های جهادی در گل‌تپه ورامین-  اخبار خانواده و - اخبار اجتماعی تسنیم | Tasnim