خبرگزاری حوزه - تصاویر/ مراسم تکریم و معارفه امام جمعه گل تپه

خبرگزاری حوزه - تصاویر/ مراسم تکریم و معارفه امام جمعه گل تپه