غذاها

دریاچه حوض سلطان واقع در 35 کیلومتری اتوبان قم تهران محلی برای گردشگرانی که از این منطقه عبور می کنند.