غذاها

خورش فسنجان خورش زمستانی. روش پخت خورش فسنجان در هرکاره سنگی با گوشت سینه مرغ و مغز گردو. روش بسیار آسان آماده کردن و پخت خورش فسنجان. خورش فسنجان خورش موسم سرما و زمستان به ویژه برای شب یلدا. برای دریافت بیشتر دستور پخت به سایت ما http://www.springsallad.com نگاه کنید. Khoresh-e fesenjān ( خورش فسنجان‎) is a Persian chicken stew of breasts cooked with low heat and with toasted walnuts. Fesenjan is a rich and sweet stew that prepared and served mostly in the winter and especially on the winter ndas