خوراک مرغ با رب انار

خوراک مرغ با رب انار

1K

خوراک مرغ با رب انار

این غذا اهل جنوب وخصوصا شهر اهواز این خوراک رو درست میکنن البته کل شهر های شمالی هم درست میکنن...

خوراک مرغ با رب انار

خوراک مرغ با رب انار این غذا اهل جنوب وخصوصا شهر اهواز این خوراک رو درست میکنن البته کل شهر های شمالی هم درست میکنن

نظرات دوستان در مورد خوراک مرغ با رب انار نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.