دسرتیرامیسو

دسرتیرامیسو

670

دسرتیرامیسو

بی شک این دسر یکی از خوشمزه ترین و معروف ترین دسری هس که وجود داره...

دسرتیرامیسو

دسرتیرامیسو بی شک این دسر یکی از خوشمزه ترین و معروف ترین دسری هس که وجود داره

نظرات دوستان در مورد دسرتیرامیسو نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.