مرغ چلو

مرغ چلو

769

مرغ چلو

مرغ باادويه ابپزکردم ونيم ساعت بارب انارخيسوندم بعدسرخش كردم...

مرغ چلو

مرغ چلو مرغ باادويه ابپزکردم ونيم ساعت بارب انارخيسوندم بعدسرخش كردم

نظرات دوستان در مورد مرغ چلو نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.