سیدخیل

33

سیدخیل

سیدخیل، روستایی است از توابع بخش هزارجریب شهرستان نکا در استان مازندران ایران. منابع...

معرفی روستای سیدخیل

سیدخیل

سیدخیل، روستایی است از توابع بخش هزارجریب شهرستان نکا در استان مازندران ایران.

منابع

خاطرات شما از سفر به سیدخیل نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.