زرندین سفلی

30

زرندین سفلی

زرندین سفلی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران ایران. زرندین سفلی مرکز دهستان پی‌رجه است. این بخش شامل روستاه...

معرفی روستای زرندین سفلی

زرندین سفلی

زرندین سفلی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران ایران.

زرندین سفلی مرکز دهستان پی‌رجه است. این بخش شامل روستاهای زیر است : بریجان، ولیجی محله، اومال، قلعه سر علیا، کلبستان، کوهسارکنده، زرندین سفلی ، زرندین علیا، سه کیله، اوکرکا، دوآب، درویش خلک، بندبنی، خرم چماز، یعقوب محله، للرد، گلورد کوچک، گلورد بزرگ، گرگتج، رمدانخیل، لاک تراش، کارکم

جمعیت

این روستا در دهستان پی‌رجه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۱۶۶ نفر (۵۷۲خانوار) بوده‌است.

منابع

خاطرات شما از سفر به زرندین سفلی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.