دورآب (نکا)

34

دورآب (نکا)

دورآب، روستایی است از توابع بخش مرکزی در استان مازندران ایران. جمعیت این روستا در دهستان مهروان قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ ...

معرفی روستای دورآب (نکا)

دورآب (نکا)

دورآب، روستایی است از توابع بخش مرکزی در استان مازندران ایران.

جمعیت

این روستا در دهستان مهروان قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۱۰نفر (۹۱خانوار) بوده است.

شغل مردم دوراب کشاورزی است و آب آن از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق تأمین می‌شود.

منبع

  • لغتنامه دهخدا.

خاطرات شما از سفر به دورآب (نکا) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.