چوپان‌بنه‌اجند

25

چوپان‌بنه‌اجند

چوپان بنه اجند، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران ایران. جمعیت این روستا در دهستان مهروان قرار دارد و براس...

معرفی روستای چوپان‌بنه‌اجند

چوپان‌بنه‌اجند

چوپان بنه اجند، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران ایران.

جمعیت

این روستا در دهستان مهروان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۴ نفر (۱۱خانوار) بوده‌است.

منابع

خاطرات شما از سفر به چوپان‌بنه‌اجند نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.