تازه‌آبادکلا

36

تازه‌آبادکلا

تازه‌آباد کلا روستایی در دهستان قره‌طغان بخش مرکزی شهرستان نکا استان مازندران ایران است. جمعیت بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در س...

معرفی روستای تازه‌آبادکلا

تازه‌آبادکلا

تازه‌آباد کلا روستایی در دهستان قره‌طغان بخش مرکزی شهرستان نکا استان مازندران ایران است.

جمعیت

بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۱٬۸۰۷ نفر (۶۰۰خانوار) بوده‌است.

منابع

خاطرات شما از سفر به تازه‌آبادکلا نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.