استخرپشت

28

استخرپشت

استخرپشت، روستایی است از توابع بخش هزارجریب شهرستان نکا در استان مازندران ایران. جمعیت این روستا در دهستان استخرپشت قرار دارد و براسا...

معرفی روستای استخرپشت

استخرپشت

استخرپشت، روستایی است از توابع بخش هزارجریب شهرستان نکا در استان مازندران ایران.

جمعیت

این روستا در دهستان استخرپشت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۲۹ نفر (۱۳۴خانوار) بوده‌است.

منابع

در سال ۱۳۸۹ جمعیت روستا ۹۰۰ نفر و تعداد خانوار ۱۶۰

خاطرات شما از سفر به استخرپشت نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.