خطایان (آبیک)

100

خطایان (آبیک)

خطایان روستایی در دهستان بشاریات شرقی بخش بشاریات شهرستان آبیک استان قزوین ایران است. جمعیت بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ...

معرفی روستای خطایان (آبیک)

خطایان (آبیک)

خطایان روستایی در دهستان بشاریات شرقی بخش بشاریات شهرستان آبیک استان قزوین ایران است.

جمعیت

بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۸۰۲ نفر (۲۷۰خانوار) بوده‌است.

منابع

خاطرات شما از سفر به خطایان (آبیک) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.