زیدر

77

زیدر

زیدر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: روستا زیدر (سربیشه) روستایی در دهستان نهارجان بخش مود شهرستان سربیشه استان خ...

معرفی روستای زیدر

زیدر

زیدر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستا

  • زیدر (سربیشه) روستایی در دهستان نهارجان بخش مود شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی
  • زیدر (شیروان) روستایی در دهستان قوشخانه بالا بخش قوشخانه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

خاطرات شما از سفر به زیدر نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.